zpět

Ohřev vody a výroba elektřiny

Fotovoltaické panely produkující stejnosměrný proud (DC) jsou přímo napojeny na spirálu umístěnou v bojleru. Takto získaná energie se v podobě tepla ukládá do vody.

Doplněním systému o měnič  DC/AC  získáme ucelený fotovoltaický systém, který ohřívá vodu a vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu.Podobně jako u ohřevu vody v sérii, LX BOX po nahřátí vody přesměruje energii do měniče,který stejnosměrný proud /DC/ přemění na  střídavý proud /AC/ ,který můžou využívat domací spotřebiče, nebo jej můžete ukládat do baterií.

 

Vyrobte si vlastní energii a použijte ji pro svou vlastní spotřebu !!!

Fotovoltaický set

od 44.210,- Kč bez DPH

© 2015 Ohřev Vody, s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 / Created by: www.pixelbox.cz